Opzet schoolplan 2017-2021

Opzet schoolplan

2017 - 2021

Dit schoolplan is vooral procesgericht.
Bewust is niet alles dichtgetimmerd en verstikkend, maar er is juist ruimte om het proces te doen slagen. Dan volgt vanzelf het resultaat.

In het schoolplan benoemen we:

  • De speerpunten
  • De algemene doelstellingen

De concretisering van deze doelstellingen worden jaarlijks in het zogenaamde jaarplan vastgelegd.

De gegevens over school, leerlingen, roosters, lessentabellen, etc. zijn te vinden op de website en in de schoolgids.

Haal het beste uit jezelf!