Dalton Lyceum Barendrecht

Inleiding

Met dit schoolplan formuleren we onze visie op ons onderwijs en de organisatievorm van ‘eenheid in verscheidenheid’.

Dit schoolplan is geslaagd:

  • Als het een heldere en bruikbare handleiding is voor ons dagelijks werk
  • Als het de juiste binding en samenhang tussen mensen, processen en resultaten bewerkstelligt.
  • Als het resultaatgericht handelen en een heldere kwaliteitscyclus garandeert.
  • Als het de uitgangspunten en doelstellingen helder aangeeft.
  • Als het voor iedere betrokkene een basis biedt voor zingeving, plezier en welbevinden in het werk en leven hier op school.

Het schoolplan is een levend kwaliteitsdocument dat we met elkaar tot stand hebben gebracht, dat door iedereen gedragen wordt en waar iedereen naar handelt. Vanuit het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan daltononderwijs willen we dat doen met vertrouwen in ieders integere bedoelingen en in de kwaliteit en mogelijkheden die ieder in zich heeft. Dan kunnen mensen daar met trots aan bijdragen.

Haal het beste uit jezelf!