Schoolgids

Deze brochure is een onderdeel van de (wettelijke) informatievoorziening voor ouders en leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht.

Andere belangrijke documenten zijn:

  • Het jaarplan met de concrete doelstellingen voor het betreffende schooljaar en het jaarverslag met de evaluatie van de (onderwijskundige) ontwikkelingen van de school.
  • De programma’s van toetsing en afsluiting van elk schooltype, die jaarlijks voor 1 oktober worden uitgereikt aan de betrokkenen.
  • Het Examenreglement.
  • Het leerlingenstatuut, dat via de website van de school kan worden ingezien onder het menu ‘leerlingen/leerlingenstatuut’.
  • De jaaragenda met de belangrijke data. Zie website ‘home/agenda’.
  • Het schoolplan 2017-2021 dat eveneens via de website te lezen is.
Ga verder