Dalton Lyceum Barendrecht

De school

Het schoolplan is een levend kwaliteitsdocument

Het schoolplan is een levend kwaliteitsdocument dat we met elkaar tot stand hebben gebracht, dat door iedereen gedragen wordt en waar iedereen naar handelt. Vanuit het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan daltononderwijs willen we dat doen met vertrouwen in ieders integere bedoelingen en in de kwaliteit en mogelijkheden die ieder in zich heeft. Dan kunnen mensen daar met trots aan bijdragen.