Opzet schoolplan 2017-2021

Onze visie

WIJ

DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP

Onze leer/werkomgeving is er een waar ieder zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

Dat is de basis!

Wij vinden het proces minstens zo belangrijk als het resultaat: het gaat om de reis én de bestemming.

Wij maken deel uit van een sociale gemeenschap waar men oog voor elkaar heeft en elkaar respecteert.