Opzet schoolplan 2017-2021

Onze visie

IK

DE DOCENT, DE LEERLING

Onze medewerkers zijn specialisten in hun vakgebied die leerlingen begeleiden naar een passend diploma.

Onze medewerkers en leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes in werk- en leerproces.