Opzet schoolplan 2017-2021

Onze visie

HET

ONS ONDERWIJS

Ons onderwijs is gebaseerd op denken, delen doen!

Ons onderwijs bestaat uit méér dan alleen kennisoverdracht: we begeleiden onze leerlingen in het ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de zelfbewuste en zelfredzame moderne burger.

Ons onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en te ontplooien: wij bieden onderwijs op maat.