Opzet schoolplan 2017 - 2021

Onze speerpunten

Communicatie

We geven in p.r. en bij voorlichtingsactiviteiten bewust aandacht aan het onderscheidend profiel van de school

Concrete doelstellingen

  • Er mag nog meer bewustzijn komen voor het benoemen van zaken waar we trots op zijn en van het betrekken van onze leerlingen daarbij.
  • We maken actief gebruik van eigentijdse media.

We communiceren pro-actief en positief met ouders en leerlingen

Concrete doelstellingen

  • Ouders en leerlingen vormen het belangrijkste klankbord: we betrekken hen uitdrukkelijk bij de onderwijsontwikkeling van de school

 We communiceren transparant, helder en eenduidig

Concrete doelstellingen

  • Onze communicatie, intern en extern, is open, authentiek en realistisch.
  • In onze wijze van communiceren en in de middelen die we gebruiken (o.a. social media), baseren wij ons op de gedragscode van OZHW (normen en waarden).
  • De Nieuwsbrief is het officiële informatiebulletin van de school. We stimuleren de teams hier nog meer gebruik van te maken om met elkaar te delen.

 Er is bewustzijn van het belang van een goed markaandeel