Opzet schoolplan 2017-2021

Onze kernwaarden

Betrokkenheid

Uitdaging bieden, nieuwsgierigheid wekken, ruimte en verantwoordelijkheid krijgen, maakt betrokken.

Erkenning

Er is wederzijdse erkenning voor ieders unieke persoonlijkheid mét de onvolkomenheden én de kwaliteiten.

Verantwoordelijkheid

Je leert verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving te dragen, als je omgeving je daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Verbinding

Er moet een logische en herkenbare samenhang zijn tussen de dingen die we doen en er moet een betrokken en oprechte band zijn met wie we dat doen. Er is samenhang en binding tussen mensen, processen en resultaten.