Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Voorwoord

Het Dalton Lyceum Barendrecht wil bovenal voor zijn leerlingen een fijne school zijn die een veilig en stimulerend klimaat uitstraalt, waarin persoonlijke aandacht voor elk kind uitgangspunt van ons handelen moet zijn en waarin de missie van de school, zoals in het schoolplan is genoemd,  zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd. 

De missie: “Elke leerling kan bij ons zijn of haar talenten ontdekken en verder ontwikkelen en daarmee het beste uit zichzelf halen.” In de opzet van kleinschalige eenheden, de zogenaamde basisteams, wil de school die persoonlijke aandacht voor onderwijs en begeleiding ook daadwerkelijk realiseren.

We stellen ons ten doel elke leerling die aan ons is toevertrouwd dat diploma mee te geven waarvoor de leerling de capaciteiten heeft. Daarnaast wil de school de leerling ook andere vaardigheden en competenties meegeven, waarmee hij of zij zich in een vervolgstudie en in het maatschappelijk leven verder kan ontwikkelen.

Voor het komend jaar wensen wij u en uw kind toe dat het daarin succesvol en met een goed gevoel een volgende stap kan zetten.

Anja Besseling
directeur