Schoolgids

In onderstaand schema ziet u de opbouw van de klassen en afdelingen van onze school. De brede pijlen verwijzen naar de meest voorkomende mogelijkheden van op- en doorstroom. Uiteraard kunnen leerlingen, afhankelijk van hun resultaten en overige (persoonlijke) leerlingenkenmerken, ook tussentijds opstromen naar een hoger niveau.