Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Regels en regelingen

Enkele belangrijke gebruiksregels (zie verder leerlingenstatuut en protocol ‘sociale veiligheid’

 • In de school is het gebruik van kauwgom niet toegestaan
 • Fietsen en bromfietsen worden uitsluitend op de aangewezen plaatsen gestald.
 • Leerlingen die te laat komen, halen een briefje bij de receptie van de school.
 • Leerlingen die uit de les verwijderd worden, melden zich bij de teamleider
 • In de schoolgebouwen dragen de leerlingen en medewerkers geen hoofddeksel
 • Mobiele telefoon en andere geluids- en beelddragers mogen in lessituaties alleen gebruikt worden als de docent daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Jassen e.d. worden niet meegenomen in de lesruimtes.
 • Leerlingen gaan op een goede manier om met de omgeving en de buren.
 • We houden het schoolterrein en de omgeving van de school schoon.
 • Schade die ten gevolge van wangedrag of onvoorzichtigheid door de leerlingen aan het gebouw of de inventaris wordt toegebracht, kan op hen of hun ouders/verzorgers worden verhaald.
 • Leerlingen maken zonder toestemming geen gebruik van de aanwezige lift.

En verder……..

 • Leerlingen zijn bekend met de rechten en plichten die in het leerlingenstatuut zijn opgenomen.
 • In die gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de schoolleiding.