Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Regels en regelingen

Schoolregels
De schoolregels zijn samengesteld uit twee delen. Het eerste deel geeft aan waardoor onze houding en ons handelen dient te worden bepaald. Dat vinden we het belangrijkst.
Immers daarmee geven we aan wat we van iedereen, leerling, ouder en personeelslid als ‘normaal’ en gewenst gedrag willen zien.

Het tweede deel bestaat uit meer praktische, huishoudelijke afspraken. Die willen we zoveel mogelijk beperken. De belangrijkste afspraken zijn ook opgenomen in het leerlingenstatuut en in het protocol ‘sociale veiligheid Stichting OZHW voor po en vo’.  

Beide documenten vindt u op onze website onder het menu ‘leerlingen’ en het menu ‘ouders’.

Op het Dalton Lyceum Barendrecht

 • Gaan wij respectvol met elkaar om
 • Hebben wij vertrouwen in elkaar
 • Erkennen wij verschillen tussen mensen
 • Hebben wij aandacht voor ieders kwaliteiten
 • Helpen wij elkaar
 • Zorgen wij voor een prettige en veilige omgeving
 • Leren wij verantwoordelijkheid te dragen
 • Leren we om te gaan met vrijheid, rekening houdend met de vrijheid van anderen
 • Zijn wij in taal en gedrag niet kwetsend voor anderen
 • Laten we gebruikte ruimtes netjes achter
 • Zijn wij bekend met de schoolregels
 • Spreken wij elkaar aan als regels niet worden nageleefd