Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Ouders en de school

Contact met ouders
De contacten tussen ouders/verzorgers en de school behoeven zich niet te beperken tot de ouderspreekavonden. Goede communicatie is immers één van de doelstellingen van het Dalton Lyceum Barendrecht. Wanneer u een lid van de schoolleiding, een teamleider, een mentor, een decaan of een docent wilt spreken, kunt u daarvoor telefonisch of per e-mail een afspraak maken. U kunt daarvoor contact opnemen met de receptie van de school of, per e-mail, rechtstreeks met de teamleider, leerjaarbegeleider, mentor of vakdocent.

Kwaliteit en opbrengsten
Uiteraard heeft de school vanuit het strategisch beleidsplan OZHW en het eigen schoolplan de doelstellingen geformuleerd voor kwaliteitszorg en voor de beoogde opbrengsten (onder andere het aantal leerlingen dat doorstroomt, opstroomt, afstroomt, het aantal dat een diploma haalt en de gemiddelde examencijfers). In deze gids vindt u een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren.

Daarnaast kunt u via de site van de onderwijsinspectie de kwaliteitskaart van de school inzien. Zie www.onderwijsinspectie.nl. Tenslotte vindt u vele gegevens over de school via www.scholenopdekaart.nl.