Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Ouders en de school

Bestuur
Het Dalton Lyceum Barendrecht valt, samen met het Gemini College en het Maximacollege in Ridderkerk, het Gemini College in Lekkerkerk, het Loket te Zwijndrecht en het Walburg College te Zwijndrecht onder het bestuur van Stichting OZHW voor po en vo (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden). De openbare basisscholen in Barendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht zijn eveneens scholen binnen deze Stichting.

Daarmee is overleg over onderwijs en doorgaande leerlijnen tussen po en vo binnen OZHW goed geborgd. Daarnaast is er binnen de gemeente Barendrecht goed en structureel overleg tussen de scholen van de verschillende denominaties. Dat in het belang van afstemming over schooladviezen, uitwisselen van kennis en ervaring en samen nadenken over onderwijs en onderwijsontwikkeling.

Bestuur en Onderwijs Staf bureau (OSB) van OZHW zijn gevestigd aan de
Hakwei 2, 2992 ZB  te Barendrecht. Telefoon: 0180-642710.
Postadres van OZHW: postbus 206, 2990 AE te BarendrechtSchoolleiding Dalton Lyceum Barendrecht
De schoolleiding is als volgt samengesteld:
Directeur Dalton Lyceum Barendrecht
A. Besseling

De directeur wordt bijgestaan door de adjunct directeur en vijf teamleiders, die o.a. verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in een leerjaar of afdeling en tevens portefeuillehouder zijn van één of meer beleidsterreinen binnen de school.

Adjunct directeur 
P. Stehouwer
Teamleider brugklassen gymnasium, technasium, atheneum en havo/atheneum
M. Ouwerkerk
Teamleider brugklassen mavo/havo en mavo 2, 3, 4
M. de Ruiter
Teamleider havo 2, gymnasium en atheneum 2, 3
L. Klok
Teamleider havo 4 en 5
K. Boone
Teamleider gymnasium en atheneum 4, 5, 6
P.R. Nienkemper