Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

We werken samen met de volgende interne en externe experts op het gebied van ondersteuning en begeleiding van leerlingen:

Mentoren en teamleiders
Deze zijn genoemd in deze gids.

Leerplichtambtenaar
Wanneer een leerling twaalf keer of meer te laat is gekomen of zorgwekkend verzuim heeft, wordt altijd een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar van de betreffende woongemeente van de leerling.

Jeugdverpleegkundige
De jeugdverpleegkundige is in dienst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Zij is meerdere dagen per week aanwezig op school en onderhoudt de contacten met leerlingen, waar dat nodig of door ouders of leerling gevraagd is. De verpleegkundige legt, als dat nodig is, contact met de schoolarts.

Jaarlijks worden in leerjaar één en drie periodieke gezondheidsvragenlijsten afgenomen om vinger aan de pols te houden. Bij zorgwekkend ziekteverzuim wordt de jeugdverpleegkundige om advies gevraagd met betrekking tot de belastbaarheid van de leerling. Ouders en leerling worden dan op gesprek uitgenodigd om de situatie te verkennen. Lees verder