Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Brugklasmentor
De begeleiding in het eerste leerjaar wordt verzorgd  door de brugklasmentoren.
Hun uitgebreide taak valt uiteen in algemene taken (a) en meer voor de brugklas specifieke taken (b):

a.     Algemene taken

 • het bevorderen van een goede sfeer in de klas
 • het oplossen van problemen tussen leerlingen onderling
 • bemiddelen bij problemen tussen klas/leerling en docent
 • opvang bij problemen op sociaal-emotioneel gebied
 • signaleren van problematische studieresultaten of studiehouding
 • bespreken van het functioneren van de klas als geheel
 • het voeren van gesprekken met individuele leerlingen
 • het controleren van en adviseren in de daltonplanning
 • verwijzen: orthopedagoog/decaan/schoolmaatschappelijk werker
 • contact onderhouden met ouders/verzorgers

b.    specifieke taken

 • begeleiden van het gewenningsproces in de nieuwe school
 • begeleiden van de introductiedagen
 • bespreken van studiegewoontes
 • introduceren van studievaardigheden
 • bewaken van het determinatieproces voor het tweede leerjaar
 • begeleiden van buitenschoolse activiteiten.

Op het rooster van de leerling staat een mentoruur (in klassenverband behandelen van algemene en leerjaar gebonden onderwerpen) en een spreekuur (voor het coachen van individuele of groepjes leerlingen).

Leerling-tutoren
De brugklasleerlingen worden daarnaast in hun eerste leerjaar intensief begeleid door zogenaamde tutoren. Ouderejaarsleerlingen hebben zich via een sollicitatieprocedure aangemeld om tutor van een aantal brugklasleerlingente worden. Deze tutoren worden op hun beurt begeleid door een docent.
Binnen onze school blijkt deze vorm van begeleiding succesvol. De leerling-tutoren gaan mee op de kennismakingsdagen, zodat zij snel hun nieuwe pupillen leren kennen. Daarna introduceren zij de leerlingen in de nieuwe school. Gedurende het schooljaar bespreken zij structureel met de hun toegewezen leerlingen zaken als een goede planning, methoden van leren en kunnen ze vanuit eigen ervaring goed reageren op vragen of problemen die zich voordoen. Ook kunnen ze helpen bij ondersteuning bij de schoolvakken van de brugklasleerling. Lees verder