Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Brugklas
Op het Dalton Lyceum Barendrecht worden de leerlingen die zich hebben aangemeld voor het eerste leerjaar geplaatst in een brugklas. De school kent verschillende brugklassen, sommige daarvan zijn zogenaamde dakpanklassen. In zo’n dakpanklas worden de leerlingen met ongeveer dezelfde capaciteiten bij elkaar geplaatst. Plaatsing in een bepaalde brugklas geschiedt door de plaatsingscommissie. Daarbij is het advies van de basisschool doorslaggevend.

Het Dalton Lyceum kent voor het brugjaar de volgende klassen:

  • Vwo (met indien gekozen: gymnasium, technasium of gymnasium/technasium-route)
  • Havo/atheneum (met indien gekozen: technasium-route)
  • Mavo/havo

Aan het eind van het brugklasjaar stromen de leerlingen op grond van hun geschiktheid door naar het tweede leerjaar vwo, havo of mavo.

Begeleiding
Gedurende hun hele schoolloopbaan krijgen de leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht intensieve begeleiding. Alle docenten staan de leerlingen naar beste vermogen terzijde bij het verwerven van de noodzakelijke vakkennis en vaardigheden, opdat zij uiteindelijk met goed gevolg het examen kunnen afleggen. Daarnaast worden de leerlingen op een aantal andere terreinen begeleid. Lees verder