Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

De school wil een open relatie onderhouden met leerlingen en ouders en een sfeer creëren waarin leerlingen gestimuleerd worden zich op verschillende terreinen te ontplooien. Anders gezegd: in de school moet niet alleen geleerd, maar ook geleefd kunnen worden. Het scheppen van een klimaat waarin men zich beschermd, veilig en vertrouwd weet, is daartoe een vereiste. Daar werken we elke dag aan, samen met onze leerlingen. Ook het organiseren van tal van buiten-schoolseactiviteiten op het gebied van excursies, toneel, muziek, dans, sport, ontspanning enz. is in dit verband kenmerkend voor de school.

Kernwaarden

 • Betrokkenheid: uitdaging bieden, nieuwsgierigheid wekken, ruimte en verantwoordelijkheid krijgen, maakt betrokken
 • Erkenning: er is wederzijdse erkenning voor ieders unieke persoonlijkheid mét de onvolkomenheden én de kwaliteiten
 • Vertrouwen: het mooiste wat je kunt geven is een kans
 • Veiligheid: je mag hier zijn wie je bent
 • Verantwoordelijkheid: je leert verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving te dragen, als je omgeving je daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Verbinding: er moet een logische en herkenbare samenhang zijn tussen de dingen die we doen en er moet een betrokken en oprechte band zijn met wie we dat doen. Er is samenhang en binding tussen mensen, processen en resultaten.

Daltononderwijs wil zeggen

 • dat ons onderwijs gebaseerd is op de vijf pijlers van dalton (zie schoolplan)
 • dat het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties centraal blijven staan
 • dat onderwijs en organisatie erop gericht zijn leerlingen geleidelijk meer verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leerproces, eigen keuzes en het eigen handelen
 • dat leerlingen leren toegroeien naar een grotere zelfstandigheid
 • dat voor lesstof en opdrachten daarbij vaak gezocht wordt naar vormen van samenwerken
 • dat principieel wordt uitgegaan van de kwaliteiten van iedere leerling, maar ook van ieder personeelslid en de wil deze verder te ontwikkelen
 • dat de basis daarvoor is: vertrouwen schenken aan elkaar

Als lid van de Nederlandse Dalton Vereniging onderhoudt de school specifieke contacten met andere daltonscholen voor voortgezet onderwijs in het land. (zie ook de website www.dalton.nlLees verder