Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Ontwikkelingsgericht
Het Dalton Lyceum Barendrecht leidt leerlingen op voor een snel veranderende maatschappij. Daarom wil het zijn onderwijs eigentijds vorm geven. De school hecht eraan op didactisch gebied bij de tijd en van deze tijd te zijn. Al in de onderbouw wordt gestart met het aanleren van allerlei -21e eeuwse- vaardigheden naast het aanreiken van de nodige kennis. Er worden vaardigheden aangeleerd, die in de bovenbouw of in vervolgstudies onmisbaar blijken te zijn: het werken met studiewijzers, plannen, zelfstandig werken, samenwerken, zelfstandig studeren, onderzoekjes doen, werkstukken maken, presenteren etc.

Een moderne organisatie dient, óók voor het personeel, een lerende organisatie te zijn. De school voert daarom een actief beleid in coaching van nieuwe docenten en blijvende scholing van docenten en onderwijsondersteunend personeel. De school heeft daarnaast geavanceerde mogelijkheden op het gebied van ICT. Vanaf de brugklas werken leerlingen deels met een iPad. Nooit als doel op zichzelf, maar altijd als modern leermiddel, waar oefenen, leren, reflectie, differentiatie en de diagnose van eigen kennis en vaardigheden ruimschoots kunnen worden benut. Zo hebben leerlingen steeds meer mogelijkheden eigen niveau en tempo te bepalen.

Met een eigen schoolcultuur
Een bepaalde cultuur op school, een sfeer die men proeft, ontstaat niet vanzelf. Die ontstaat zelfs niet door alleen maar mooie afspraken op papier. De sfeer en cultuur maak je samen door gedrag, communicatie en de wijze waarop je met elkaar wilt omgaan. Daarin hebben alle medewerkers van de school een voorbeeldrol. Als die rol goed vervuld wordt, krijg je terug wat je geeft. Elke dag zijn wij er ons, samen met onze leerlingen, van bewust dat prettige omgangsvormen een basis zijn voor een goed en veilig gevoel en daarmee een basis voor werk en presteren. Lees verder