Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Karakter van de school

Afdelingen

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een school waar plaats is voor vele leerlingen. We leiden op voor een diploma voor Gymnasium, Technasium, Atheneum, HAVO en MAVO. De opleiding voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg wordt in onze gemeente aangeboden door Focus Beroeps Academie.

Openbaar
Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school voor voortgezet onderwijs. Binnen onze gemeenschap verwacht men respect voor elkaars levensvisie. Het is immers één van de hoofdkenmerken van openbaar onderwijs dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling, vanuit de erkenning van de betekenis van en de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Daarbij draagt de school bij aan het leren vormen en uiten van een eigen mening, met respect voor de mening van anderen. In de omgang met leerlingen streeft het personeel ernaar deze houding over te dragen.

Kleinschalig
Een positief klimaat, gekenmerkt door een directe, persoonlijke benadering, wordt bereikt door de organisatie kleinschalig op te zetten. De ruim 1800 leerlingen zijn verdeeld over vijf teams die elk ook fysiek een deel van het schoolgebouw als thuisbasis hebben. Elk basisteam bestaat uit een aantal klassenmentoren van eenzelfde afdeling of jaargroep. Als mentor draagt elk van hen de zorg voor het onderwijs en begeleiding van de eigen klas. Maar elke mentor geeft ook les aan één of meer klassen binnen zijn basisteam. In deze opzet is een relatief klein team van docenten verantwoordelijk voor onderwijs en organisatie van een beperkte groep leerlingen. 

Daardoor ontstaat een leeromgeving waarin de begeleiding veel persoonlijker kan zijn. In het basisteam vinden leerlingen een vertrouwde ‘thuishaven’, waarin zij zich gekend en gewaardeerd kunnen voelen.

Elk basisteam heeft een aanspreekpunt in de persoon van de teamleider, daarnaast is er in sommige teams ook sprake van één of meerdere leerjaarbegeleiders. Daarmee wordt het contact naar de ouders vergemakkelijkt. Lees verder