Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Onderwijs en begeleiding

Vertrouwenspersoon
Alle betrokken bij deze school (personeel, leerlingen, ouders), ook als deze ooit bij de school behoord hebben, kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersoon. Bij klachten van vertrouwelijke aard kan deze contactpersoon de eerste opvang en de juiste verwijzing verzorgen. De vertrouwenspersonen zijn: mevrouw N. Romijn, de heer E. van den Berg. Zij zijn bereikbaar via school (0180-642180) of via ieder lid van de schoolleiding.

Klachtenregeling
Op het Dalton Lyceum Barendrecht is de klachtenregeling voor het voortgezet onderwijs van kracht. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van de school onder menu ‘ouders’ en is tevens te verkrijgen via de administratie. Uiteraard kan ook contact opgenomen worden met de eigen vertrouwenspersonen van de school. Zij werken volgens een vast protocol en behandelen een mogelijke klacht anoniem en neutraal. Verder is er ook een centraal telefonisch meldpunt vertrouwensinspecteurs voor het onderwijs; zie www.onderwijsinspectie.nl.

Contacten basisonderwijs
Er is structureel overleg met het basisonderwijs om de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. De resultaten van leerlingen, ook van latere jaren, worden naar het basisonderwijs teruggekoppeld.

Daarnaast zijn er jaarlijkse ontmoetingen in het kader van de doorgaande leerlijnen tussen de brugklasmentoren, de teamleiders van de brugklassen en de groepsleerkrachten van de afleverende basisscholen.

Ook na de aanmelding bezoekt de teamleider of één van de brugklasmentoren van de brugklassen elke basisschool of neemt daarmee contact op om de aangemelde leerlingen d.m.v. een zogenaamde ‘warme overdracht’ te bespreken.