Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Meer dan les alleen

Debatteren
De school heeft een actieve debatclub onder leiding van enkele docenten. Leerlingen oefenen debattechnieken in de school en nemen ook deel aan regionale en landelijke debatwedstrijden.

Lego League en Robotica
Op initiatief van de technasiumafdeling is er jaarlijks een aanbod aan leerlingen om deel te nemen aan de first®lego®league. Ook hier met de mogelijkheid aan regionale of landelijke wedstrijden mee te doen. Geïnspireerd door de Lego League zijn er nu ook leerlingen actief met Robotica, waarin zelfs internationale challenges zijn aangegaan.

Live on stage
Vanuit de vakken drama en muziek en op initiatief van een aantal docenten is de school actief om leerlingen in contact te brengen met zoveel mogelijk facetten van het theater: acteren, zang, dans, mime, decors, grime, licht en geluid. Zo hebben we traditioneel het jaarlijkse

'Live on stage'-programma: een avondvullende voorstelling waar de leerlingen en personeel in korte zelfbedachte of zelfgekozen nummers kunnen laten zien wat ze op muzikaal en theatergebied presteren. In principe kan iedereen –na auditie- hieraan meedoen.

Een eigen geluid
Altijd weer is er een groep leerlingen die graag samen muziek maken en een band vormen of willen vormen. De school wil graag ruimte geven aan dit soort initiatieven. Leerlingen met een eigen band of leerlingen die daarmee willen experimenteren krijgen oefenruimte aangeboden binnen het schoolgebouw. 

Leerlingenvereniging
Het Dalton Lyceum Barendrecht kent een leerlingenvereniging, de PACO, waarvan elke leerling automatisch lid is. Deze vereniging houdt zich vooral bezig met het gezelligheidsleven, onder meer door het organiseren van disco’s en bijdragen aan het valentijnsfeest, kerstontbijt, etc.