Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Meer dan les alleen

Doel
Het Dalton Lyceum Barendrecht wil een school zijn waar behalve kwaliteit van het onderwijs en een goede begeleiding van het leerproces ook andere (buitenschoolse)activiteiten van groot belang zijn voor de vorming en ontplooiing van de leerling. Een greep uit de mogelijkheden.

Extra vakken
Naast de reguliere lessen kunnen leerlingen kiezen uit een aantal extra vakken. Er is geen verplichting. We merken dat steeds meer leerlingen gebruik maken van deze mogelijkheden. Met name het extra Engels is populair. Als keuze biedt de school de volgende extra mogelijkheden aan:

  • VTO (versterkt talenonderwijs Engels)
  • Kunstklassen (atelier, dans, drama en muziek)

In de bovenbouw is er een (verplichte) keuze uit:

  • Filosofie
  • Sport en bewegen
  • Atelierklas
  • Internationalisering
  • Muziek

Tutor en maatschappelijke stage
Leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo kunnen er ook voor kiezen in het kader van een vorm van (maatschappelijke) stage tutor te worden van een aantal brugklasleerlingen.

Deze bovenbouwleerlingen solliciteren naar deze taak en helpen vervolgens de brugklasleerlingen bij de introductie in de nieuwe school, bij gewenning aan huiswerk en planning en ook bij de studievoortgang in het eerste leerjaar. Bovenbouwleerlingen kunnen ook voor een andere vorm van stage kiezen, zoals training en coaching bij een sport, ondersteuning in een instelling, hulp bij ICT, etc.