Dalton Lyceum Barendrecht Schoolgids

Terug naar  inhoud

Financiën

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of hun ouders, als deze leerlingen jonger zijn dan 14 jaar) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor (of de ouders). Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Kluisje

Leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht hebben de mogelijkheid een locker/kluisje te huren. De kosten zijn opgenomen in de zogenaamde ‘ouderbijdragen’. Een overzicht daarvan vindt u voor elke afdeling en leerjaar op de website onder het menu ‘ouders/ouderbijdragen/specificatie per leerjaar’.

Boekenfonds
Met het toenemend aantal digitale methodes dekt het begrip ‘boekenfonds’ niet meer de gehele lading. U kunt het begrip dus in de ruimere betekenis lezen.

Alle leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht kunnen deelnemen aan het boekenfonds. Dit boekenfonds wordt uitgevoerd door een erkende en door de school ingeschakelde uitgever. Het fonds verhuurt alleen leerboeken en licenties. Werkboeken worden apart berekend. De kosten voor de leer- en werkboeken en digitale leermiddelen zijn voor ouders gratis; voor de school zelf wordt een inschatting gemaakt van gemiddeld 270,- per leerling.
Als ouders of leerlingen vragen hebben over het boekenfonds, kunnen zij contact opnemen met de leerlingenadministratie.