De school

Teamorganisatie

Een positief klimaat, gekenmerkt door een directe, persoonlijke benadering, wordt bereikt door de organisatie kleinschalig op te zetten. De circa 1750 leerlingen zijn verdeeld over vijf teams die elk ook fysiek een deel van de schoolgebouwen als thuisbasis hebben. Elk basisteam bestaat uit een aantal klassenmentoren van eenzelfde afdeling of jaargroep. Als mentor draagt elk van hen zorg voor onderwijs en begeleiding van de eigen klas. Maar elke mentor geeft ook les aan één of meer klassen binnen zijn basisteam.

In deze opzet is een klein team van docenten verantwoordelijk voor onderwijs en organisatie van een beperkte groep leerlingen. Daardoor ontstaat een leeromgeving waarin de begeleiding veel persoonlijker kan zijn. In het basisteam vinden leerlingen een vertrouwde ‘thuishaven’, waarin zij zich gekend en gewaardeerd kunnen voelen. Elk basisteam heeft een aanspreekpunt in de persoon van de teamleider. In enkele basisteams vormen zogenaamde ‘leerjaarbegeleiders’ een extra schakel. Door die kleinschalige opzet zijn de lijnen kort en wordt tevens het contact naar de ouders vergemakkelijkt.