De school

Ontwikkelingsgericht

Onderwijs en begeleiding zijn uiteraard gericht op ontwikkeling. Belangrijk is hoe de school zo’n uitgangspunt vertaalt in de praktijk. Bij de plaatsing van leerlingen in de verschillende brugklasschakels zijn doorstromen en opstromen het uitgangspunt.

Bij het determineren van leerlingen – ook in hun verdere schoolloopbaan- willen we niet alleen uitgaan van cijfermatige resultaten, hoe belangrijk die ook zijn, maar hebben we ook aandacht voor andere leerlingengegevens die door de school worden gedocumenteerd. En vooral is het schoolplan gericht op een proces waar leerlingen meer keuzes kunnen maken om hun belangstelling en hun kwaliteit zo goed mogelijk te benutten. Daarmee willen we iedereen uitdagen het beste uit zichzelf te halen.