De school

Gelijkwaardigheid

Met elkaar vormen we een veelzijdige gemeenschap, verschillend in leeftijd, verschillend van karakter en van niveau: jongeren en volwassen, leerlingen en personeelsleden. In die zin zijn we niet gelijk aan elkaar; gelukkig, want die veelvormigheid inspireert en daagt uit. We gaan wel uit van gelijkwaardigheid van iedereen.

Elke ‘bewoner’ van onze school mag verwachten dat hij of zij vanuit dezelfde uitgangspunten respectvol wordt behandeld en volwaardig deelnemer is in het proces van leren, leven en communiceren met elkaar. We zijn ons zeer bewust van die grondhouding, maar hebben die ook geborgd in een gezamenlijk document: “Sociale veiligheid Stichting OZHW voor PO en VO”. Zie op onze website (menu 'ouders'): www.daltonbarendrecht.nl.